מיחזור נייר
מיחזור קרטון ונייר עיתון
גריסת נייר ומדיה מגנטית
מוצרי נייר ואריזה
מיחזור פלסטיק
אחזקה ומכירת ציוד
איכות ובטיחות

חברת אמניר מיחזור, כמובילת תחום המחזור בישראל, חרטה על דגלה את נושא האיכות בכל פעולותיה ומחויבת לשמירה על איכות השירות, המוצר, איכות הסביבה והבטיחות.

אמנת החברה 

אמניר מיחזור
גאה בשלושת תקני האיכות של מכון התקנים הישראלי:

הסמכה לת"י iso 9001:2000 - אישור לעמידתו של הארגון בדרישות התקן הבינלאומי ISO 9000 לניהול מערכות איכות.
 9001-2000 - הסמכה של מערכת לניהול איכות משנת 2000.
תקן זה מציג דרישות פורמליות לאופן פעולתן של מערכות איכות ברמות שונות, כאשר ת"י ISO 9001, הוא התקן המקיף ביותר ומתייחס לארגונים העוסקים בפיתוח מוצרים בייצור בהתקנה ובשירות 
קישור להסמכה

הסמכה לת"י ISO 14001 - אישור לעמידתו של הארגון בדרישות התקן הבינלאומי ISO 14000 לניהול מערכות סביבה, התקן המבטיח צמצום מירבי של פגיעת הארגון באיכות הסביבה. מערכת ניהול סביבתי מאושרת - משנת 2001 התחייבות ההנהלה לשיפור מתמיד באיכות הסביבה, עמידה בכללים, חוקים ותקנות ומניעת זיהום. יצירה, מיסוד וביצוע של מדיניות סביבתית של ההנהלה תוך קביעת מטרות, יעדים והשגתם. שילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי ייצור. עריכת מבדקים ומעקב על מערכת ניהול סביבתי. קישור להסמכה

הסמכה לת"י 18001 - אישור לעמידתו של הארגון בתקן הבינלאומי לבטיחות ולגיהות תעסוקתית, התקן המגן על שלומו ורווחתו של העובד תוך שיפור יעילותו של הארגון. כמו כן, אישורים לת"י 4521 לניהול ציי רכב, TL9000 לתעשיית התקשורת, QS 9000 לתעשיית הרכב ועוד.
18001 - מערכת לניהול בטיחות מאושרת - משנת 2002.
ניהול יעיל של סיכוני בטיחות וגהות מיפוי סיכונים למפגעים והערכת חומרתם לארגון הגנה אופטימלית על העובדים ביטחון שארגונך עומד בדרישותיהם של כל החוקים, התקנים והתקנות הרלוונטיים הבטחת קשריך המסחריים עם ארגונים הדורשים ניהול בטיחות וגהות יתרון תדמיתי ושיווקי בקהילה, בארץ ובחו"ל שיפור מתמיד וחיסכון בעלויות כתוצאה מניהול מבוקר חיסכון בדמי ביטוח.
קישור להסמכה

 בניית אתריםבניית אתרים 
                     אמניר מיחזור.                                                               תנאי שימוש באתר