מיחזור נייר
מיחזור קרטון ונייר עיתון
גריסת נייר ומדיה מגנטית
מוצרי נייר ואריזה
מיחזור פלסטיק
אחזקה ומכירת ציוד
אודות>
בין לקוחותינו

 

לאמניר מיחזור אלפי לקוחות הכוללים:
בנייני משרדים מוסדות ציבור וקהילה, בתי ספר ומוסדות חינוך, גופי צבא ובטחון, מפעלים תעשייתיים, רשויות מקומיות ועוד
הלקוחות נהנים משרותי איסוף פסולת נייר למיחזור, שרותי גריסה ומחזור וכן מיחזור פלסטיק ופסולת אלקטרונית.

 

   

 בניית אתריםבניית אתרים 
                     אמניר מיחזור.                                                               תנאי שימוש באתר